Macedoninan – Vision and Mission of UN-Swissindo

 Визија и мисија на УН- Swissindo  Визија: Создавање “Небото на Земјата” 1. Промена и подобрување на редот на животот и човечкиот живот 2. Враќање на човечката природа како најблагородное суштество Давање изобилен живот на благосостојба на целото човештво Создавање на хармоничен однос меѓу земјите и меѓу Божјите суштества. Сфаќајќи природна и блиска врска на човекот / жената со Бога, Создателот на Универзумот, според религијата, секој го прифаќа.   Мисија: Подготовка …

Continue reading

MR KARTIKA, WHERE WERE YOU ON THE 18-8-2017?

  PARTY 1 – M1 (ACCOUNT OWNER) ACTED PARTY 3 – THE PEOPLE OF INDONESIA AND THE WORLD PRESENCE (BENEFICIARIES) ACTED PARTY 2 – MANDIRI BANK (COORDINATE BANK) (‘coordinating bank’) FAILED TO ACT DEAR MR KARTIKA WIRDJOATMODJO, PRESIDENT DIRECTOR OF MANDIRI BANK. WHERE WERE YOU ON THE 18-8-2017? THE PEOPLE NEEDED YOU. WE DO NOT KNOW WHY YOU DID NOT FULFILL YOUR PART. THERE WAS NO DIRECTION FROM YOU AS …

Continue reading