Macedoninan – Vision and Mission of UN-Swissindo

 Визија и мисија на УН- Swissindo  Визија: Создавање “Небото на Земјата” 1. Промена и подобрување на редот на животот и човечкиот живот 2. Враќање на човечката природа како најблагородное суштество Давање изобилен живот на благосостојба на целото човештво Создавање на хармоничен однос меѓу земјите и меѓу Божјите суштества. Сфаќајќи природна и блиска врска на човекот / жената со Бога, Создателот на Универзумот, според религијата, секој го прифаќа.   Мисија: Подготовка …

Continue reading