UN SWISSINDO CÔNG BỐ PHIẾU M1 ̣̣̣̣̣(M1-VOUCHER)


THÔNG CÁO

CHO PHÁT HÀNH NGAY LẬP TỨC
UN SWISSINDO CÔNG BỐ PHIẾU M1 ̣̣̣̣̣(M1-VOUCHER) CHO NGHĨA VỤ NH N LOẠI THU NHẬP CƠ BẢN PHÁT HÀNH Ở INDONESIA.
MỘT HỆ THỐNG TÀI CHÍNH THẾ GIỚI MỚI LÀ Đ Y!

CIREBON, JAVA, Indonesia, ngày 15 tháng 5, năm 2017- Phiếu-M1 (M1-Voucher) đã được phát hành ở Indonesia, vào ngày 9 tháng 5 năm 2017 để đảm bảo thu nhập cơ bản suốt đời cho người dân Indonesia. Thu nhập cơ bản, là một phần của Sứ mệnh Thanh toán toàn diện 1-11 (Payments 1-11), được phát ra từ Cộng hòa Indonesia, Ngọn Hải Đăng của Thế giới!

Phiếu-M1 (M1-Voucher) cao quý và lịch sử này là một phần của khoản thanh toán 1-11 (Payments 1-11) (là một Giải pháp Quà tặng DUY NH ́T được thiết kế để giải phóng tất cả nhân loại, cung cấp cho tất cả người dân một khoản thu nhập đảm bảo cơ bản, tài trợ cho các dự án nhân đạo, xây dựng Dự án Venus trên mỗi châu lục, khởi động sáng tạo tự nhiên, phục hồi phẩm giá con người và là cầu nối giữa Thiên Đàng và Trái Đất) Sứ mệnh này do King of Kings, Royal K.681, HM MR. A1.Sino.AS.S “2” .IR. Soegihartonotonegoro H.W.ST.M1 của UN Swissindo đã kiến trúc. Nghĩa vụ của Nhân Loại này bây giờ được khởi động cung cấp cho hơn 7,5 tỷ người trên 5 châu lục. Mỗi người được hưởng 6 triệu đô la Mỹ trong trọn đời người tạo ra một thu nhập cơ bản và an ninh tài chính nâng cao nhân loại từ độ sâu của ‘chế độ tồn tại’ Để nhân loại có thể bắt đầu tận hưởng cuộc sống. Phiếu-M1 (M1 Voucher) cho thu nhập cơ bản hàng tháng $1200 đô la Mỹ USD cho người lớn từ 17 tuổi trở lên với chứng minh nhận dạng hợp pháp (e-ID, SIN, SSN, vv) ở Indonesia đã được phát hành. Chắng bao lâu phiếu-M1 (M1 Voucher) cung cấp $600 / tháng cho học sinh từ tiểu học đến 17 tuổi sẽ nối theo. Cuối cùng, quỹ tiền tệ đã có sẵn cho những người muốn mua hoặc xây dựng một ngôi nhà, tài trợ doanh nghiệp của riêng của mình, mà không cần điều kiện.

Dân chúng đang chờ sự hợp tác của chính phủ Cộng Hòa Indonesia để thi hành một cạ́ch suôn sẻ với các ngân hàng tham gia. Điều cần thiết gì để được nhận những lợi ích của chương trình lịch sử này trao đến cho các công dân của nước Cộng hòa Indonesia? Một bản phiếu-M1( M1-Voucher) và một chứng minh cá nhân hợp pháp ID-E-KTP – là tất cả những gì cần thiết để được nhận thu nhập cơ bản.

UN Swissindo đã phát triển rất lớn. Tất cả các tài liệu và hồ sơ lịch sử được lưu giữ trong Microfilm có mã số 99.98, Hiệp Hội các Văn kiện Quốc tế và F.L.O dưới quyền duy nhất của M1 có hiệu lực pháp lý cao nhất.

Do Grand Acclamation được thực hiện vào ngày 16 tháng 10 năm 2016, Royal K.681, King of Kings, H.M. MR. A1.Sino.AS.S”2”.IR. Soegihartonotonegoro H.W.ST. M1, tất cả đã được được hoàn thành công bố công khai hợp pháp, bao gồm cả nghị định hợp tác với Mahkamah Agung (thẩm phán tòa án tối cao) của Indonesia, SPRIN NO. UN-81704/009 M1 ngày 24 tháng 6 năm 2016 và UN Swissindo là đất nước và quốc gia cao hơn các cơ sở cao nhất.

Ở Indonesia, chúng tôi đã chứng kiến chương trình giải phóng gánh nặng nợ hoàn tất với tổng cộng tất cả các khoản nợ của người dân, công chức, quân đội và cảnh sát, và bù đắp lại từ một số tài khoản vô hạn ASBLP (được kiểm toán bởi ngân hàng thế giới và Liên hiệp quốc vùng kinh tế và xã hội – UN-DESA) đã xác nhận, như một phần của kiểm toán cuối cùng 884 của ngân hàng thế giới, các Ủy Ban 300 – The International Organic Agency-United Nations, (Infinite Statements Audit: http://swissindo.news/wp-content/uploads/2016/12/infinite-bank-statement-1.pdf).

Tổng thống Indonesia, thống đốc của ngân hàng Indonesia (BI), lãnh đạo của 6 ngân hàng nguyên tố và phần còn lại 884 của ngân hàng thế giới đã được mời để hợp mặt với các đại diện của UN SWISSINDO ở mỗi nước để chuẩn bị các chương trình phúc lợi cho tất cả mọi người.
UN Swissindo sẽ tiếp tục làm việc với chính phủ Indonesia và thế giới, không bỏ cuộc, cho đến khi thanh toán 1-11 (Payments 1-11) được hoàn thành, đem lại tự do và tôn vinh tinh khiết đến tất cả chúng sanh, bắt đầu với việc chấp nhận thu nhập cơ bản hàng tháng của họ như là bước tiến trong trải nghiệm thực tế của thiên đường trên trái đất.

Để tải Phiếu M1 Voucher-M1, xin vui lòng truy cập vào trang mạng:
http://swissindo.news/wp-content/uploads/2017/05/M1-Voucher-Indonesian-with-English-Translation.pdf

Để biết thêm chi tiết và thông hiểu, hãy truy cập trang mạng www.swissindo.news

Comments are closed